Egyéb kategória bejegyzései

Megjelentek a Roma nemzetiségi támogatások. A támogatási kérelmeket négy kategóriában lehet igényelni:

 1. nyílt pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására;
 2. nyílt pályázat roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására;
 3. nyílt pályázat roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzése 2019. évi költségvetési támogatására;
 4. nyílt pályázat nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.

  A programok célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

  Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 94/2018. (V.22.) Kormányrendelet értelmében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a roma nemzetiség pályázatait kezeli.

  A nem roma nemzetiségi pályázatok a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz lettek áthelyezve.

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. november 26. 23:59 ÓRA

  A pályázatról az alábbi linken tájékozódhatnak.
  http://emet.gov.hu/hirek/roma_nemzetisegi_tamogatasok/ [1]

  A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével levélben, vagy a Támogatáskezelő honlapján pályázati kategóriánkként közzétett elérhetőségeken lehet feltenni.

  (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok1/ [2])

  A roma nemzetiség támogatásaival kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai adnak felvilágosítást:
  e-mailben: nemzetiseg@emet.gov.hu
  telefonon: 06-1-550-2810

Egyesületünk, a Civilek a Fiatalokért Egyesület, mint a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa az országos „CIVIL INFO – NEA 2019” rendezvénysorozat keretében Debrecenben rendezett tájékoztató fórumot. A szimpóziumon a civil szférát érintő jogszabály-változásokról és pályázati lehetőségekről kaphattak értékes információkat a résztvevők.

45517271_1860382737412418_6874938658760163328_n

Dr. Széles Diána Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármester úgy vélte, hogy a hatékony működés érdekében a hasonló tevékenységet folytató civil szervezeteknek érdemes összefogni. Erre példaként említette a debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot és a Karitatív Testületet. Debrecenben több mint 1600 civil szervezet van, és hatékony együttműködés jellemzi a szektort. Jövőre az általuk megpályázható 30 milliós összeget szeretnék megnövelni. – Erős civilek nélkül nem lesz erős Magyarország és erős Debrecen – fogalmazott.

1L2A0685

Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke kifejtette, hogy a megyében élénk és hatékony civil élet működik. Elmondta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályáztatás útján 5 millió forinttal támogatja évente a civil szervezetek működését és programjaik megvalósítását, melyt a jövőben emelni szeretnének a színvonalas és hatékony civil szektor működése érdekében.

45496818_1860382790745746_493997496184340480_n

Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya főosztályvezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy egyik legfontosabb céljuk a civil szervezetek terhelő adminisztratív terhek csökkentése. Szakmai előadása során beszélt a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak 2019-től bevezetendő egyéb változásairól. Rámutatott arra, hogy a kormányzati törekvéseknek megfelelően a kimondottan kis közösségfejlesztő civil szervezetek pályázati lehetőségeit kívánják egyszerűsíteni a változtatásokkal. Maximum 200 ezer forint támogatáshoz juthatnak a kisebb civil szervezetek az egyszerűsített támogatás rendszerének bevezetésével, melynek során nem lesz kollégiumi bírálat. Az ilyen szervezeteknek néhány feltételnek kell megfelelniük – például, hogy 5 millió forint alatti nem országos, hanem helyi vagy területi szervezet legyen, legalább két teljes éves gazdasági beszámolóval. Jelentős változásként említendő meg, hogy a pályázati kiírások nem decemberben, hanem januárban jelennek meg, melyre jelentős igény mutatkozott a civilszervezetek képviselőinek részéről.

1L2A0794

Egyszerűsítik az adminisztrációt, ennek megfelelően a szakmai és a működési pályázatokat egy kiírás alatt érhetik el a civilszervezetek. A normatív támogatások összegét meg kívánják duplázni. Például, ha egy civil szervezet adományt gyűjt, akkor az így befolyó összeghez pályázat útján további 5 százalékot kaphatott eddig, de, ha a Parlament elfogadja a javaslatot, akkor a kiegészítő normatív támogatás 2019-ben már 10 százalék lesz. A döntésnek kettős célja van, egyrészt így növekszik a civilszervezetek támogatása, másrészt ezek a szervezetek érdekeltebbé válnak az adománygyűjtésbe, tehát a forprofit szférával történő szorosabb együttműködésre.

45487208_1860382887412403_7169608281810272256_n

Furka Ágnes, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának döntéstámogatási referense az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ( EPER) változásairól tartott gyakorlati bemutatót. Az előadásokat követően mindenki számára fontos és hasznos eszmecsere alakult ki, melyen a résztvevő civil szervezetek részéről olyan hasznos kérdések, észrevételek és javaslatok hangzottak el, melyek a jövőben mindenképp építik és csiszolják a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) intézménye során kiírt támogatási kérelmek felhívásait és a projektek gyakorlati megvalósításait.

45576492_1860383057412386_6761149672120647680_n

Ezúton is köszönjük a nagyszámú résztvevőknek az érdeklődést és a részvételt. A jövőben állunk rendelkezésükre, forduljanak hozzánk bizalommal.

A díj elsődleges célja elismerésben részesíteni azokat a személyeket és szervezeteket, akik a különböző szociális területeken áldozatos és példaértékű munkát végeznek.
Az öt kategóriában megfelelő ajánlással bárki jelölhet olyan személyt, akinek munkáját, életpályáját elismerésre méltónak tartja: családokért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális munka, hajléktalanokért végzett szociális munka.

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA
Szervezetek
Társadalmi szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, szövetségek, egyházak, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek), valamint az állam és a közigazgatás szervezetei, melyek fő tevékenysége a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végzett szociális munka.
Egyén
Olyan személy, akik hivatásszerűen, intézményi/szervezeti keretek között a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért karitatív tevékenységeket végez.

3 szervezet, egyenként 2.000.000 Ft díjazással
3 egyén, egyenként 500.000 Ft díjazással

ÉLETMŰDÍJ
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végez vagy végzett évtizedeken át tartó, elhivatott és példaértékű segítő tevékenységet.

1 egyén, 1.000.000 Ft díjazással

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA
Közösségek
Olyan civil szerveződések (formális pl.: egyesületek, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek, vagy nem formális közösségek), akik önszerveződő módon végeznek valamilyen közvetlen segítő munkát a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért, az adott közeg egy-egy aktuális problémájára reagálva, önkéntesek segítségével.
Egyén
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között, és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősért végez önkéntes segítő munkát.

1 közösség, 1.000.000 Ft díjazással
1 egyén, 500.000 Ft díjazással

A jelölési időszak 2018. november 30-ig tart.
A pályázatra jelölés a http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles oldalon elérhető.

Tisztelt Támogatott Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi költségvetési forrásához kapcsolódó pályázati kiírások tekintetében a beérkezett szerződéskötési dokumentációk ellenőrzése, támogatási szerződések támogatói aláírása, támogatói okiratok kibocsátása és a  támogatási összegek kifizetése folyamatosan zajlik, melyhez a korábbiakban bekért dokumentumokon túl újabb dokumentumok megküldése nem indokolt, így a kifizetésekkel kapcsolatban a pályázó szervezeteknek további teendője nincs.

Üdvözlettel,

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2018. április 27.-én az EPER rendszerben közleményt adott ki a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, melyben tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elszámolási határideje 2018. április 30.-a helyett meghosszabbodott. Az új beadási határidő:  2018. május 07.

Amennyiben kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban keresse irodánkat a 4024 Debrecen, Piac utca 69. szám alatt, vagy kollégánkat a (52)  501 372 telefonszámon.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázati felhívást tett közzé a 2018. évi „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

A Tehetségbarát Önkormányzat pályázat a Nemzeti Tehetség Program keretében 2018 áprilisában kerül meghirdetésre a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére. A Tehetségbarát Önkormányzat Díj célja, hogy elismerésben részesítse azon önkormányzatokat, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. Célja hozzájárulni a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítéséhez, és támogatni a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását, működésük fenntartását.

A díjra két kategóriában lehet pályázni: (1) községek, városok önkormányzatai; (2) megyei jogú városok önkormányzatai és a főváros területén működő kerületi önkormányzatok.

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtója „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”-ban részesül. A díjazott önkormányzatok rendelkezésére bocsátott összeg mindkét kategória esetében 1 500 000 Ft, amelyet a tehetséggondozást támogató tevékenységekre szükséges fordítani. A díjjal együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” cím birtoklása és egy ezt igazoló, gravírozott réztábla. A nyertesek továbbá kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” logó használatára is.

A Tehetségbarát Önkormányzat Díj pályázat részletei a https://tehetsegunk.hu/TBO/ linken olvashatók, további információk és a jelentkezési felület a www.tehetsegunk.hu oldalon érhetők el.

(Forrás: kormany.hu)

Magyarország Kormánya 2018-at a Családok Évének nyilvánította. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft. Azonban egy pályázó maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás intenzitása maximum 90%, valamint minimum 10% önerőre van szükség. A pályázat egyik feltétele, hogy a saját forrás legalább 50%-a készpénz formában kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó rész pedig társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével is lehet fedezni.

A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra a pályázó adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra.

A programsorozatot és/vagy rendezvényeket 2018. május 1. és 2019. április 30. között kell megvalósítani.

A pályázatnak egyszeri 2.200 Ft díja van, melyet a pályázat beadásának napjáig szükséges átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára. Közleményben fel kell tüntetni a pályázó szervezet adószámát, valamint „IFJ-GY-18” pályázat kódot.

Kik pályázhatnak?

 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).

 1. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek azon Pályázók, amelyek az Új Nemzedék Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködési szándéknyilatkozatot kötnek, továbbá azok, amelyek pályázatában fenntarthatósági szempontok is bemutatásra kerülnek.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 1. a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
 10. j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
 13. m) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 1. a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER). Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 09. 23:59 perc.

Fontos, hogy jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

Forrás: www.emet.gov.hu

2018. március 19-én megrendezésre került a Hajdú-Bihar Megyei Civil információs Centrum partnerségi napja, melynek témája a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi pályázatainak elszámolási menete volt. A megjelent civil szervezetek képviselői hasznos információkat kaptak az aktuális változásokról, hogy beszámolóiakat hiánytalanul be tudják nyújtani az elszámolási időszakban (2018.április 01. – 2018.április 30.). A rendezvény helyszíne Méliusz Juhász Péter Könyvtár volt.
Amennyiben nem tudott eljönni, de kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, keresse munkatársainkat:
Telefonszám: (52) 501 372
E-mail cím: hbmcic@gmail.com

DSC_0027 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0050 DSC_0079

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, és a tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatásra van szükségük. A támogatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az általa létrehozott közalapítvány közreműködésével.

A pályázatok benyújtásának határideje március 23. 14:00 óra.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető ezen a linken.

A legjobb pályázatot benyújtók mobil IT eszközökkel gazdagodhatnak. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, és reményeik szerint hozzájárulhatnak majd a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A pályázatot az alapítvány kuratóriuma évente egyszer hirdeti meg, a díjkiosztó ünnepséget városnapján, április 11-én rendezik majd meg.

(Forrás: debrecen.hu)

Debrecen gondoskodó város. A rászorulók támogatásában 2018-ban is számítanak azokra a helyi civil szervezetekre, amelyek közösségteremtő és karitatív szándékkal működnek. Az egyesületek pályázhatnak idén is önkormányzati támogatásra.

A 2018-as költségvetésről hamarosan szavaznak a képviselők, melyet, ha változatlan formában fogadnak el, akkor az idei évben jelentősen emelik a civil, kulturális és ifjúsági alap keretösszegét: a 2017-es 20,4 millió forintról 33 millió forintra. A több mint 60 százalékos növekedéssel szeretnék kifejezni elismerésüket a munkájuk iránt.

Az országban egyedülálló módon Debrecenben működik 17 szervezet együttműködésében a Debreceni Karitatív Testület, amely 2017-ben minden eddiginél több adományt tudott összegyűjteni, majd eljuttatni a rászorulóknak. Tartós élelmiszercsomagokat, műszaki cikkeket, játékokat, tanszereket, ruhát kaphattak a Testület segítségével azok, akik nehéz sorban élnek. Csak az adventi szeretet akcióban több, mint 5 millió forint értékű adományt tudott a szervezet szétosztani.

Az önkormányzat, egyes kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatainak civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében tesz eleget. Az összesen 41 millió Ft támogatást biztosítanak a feladatok ellátására. Refomix, Forrás, Héra A támogatott szervezetek fontos szerepet játszanak a város szociális ellátórendszerében, évek óta kiváló színvonalon látják el feladataikat.

Folytatják a fiatalok támogatását is, a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítványt 800 ezer forinttal, a Cívis Talentum ösztöndíjra, amely személyenként havi 50 ezer forintot jelent, több mint 4 millió forintot, a Békessy Béla sportösztöndíjra 12,3 millió forintot, míg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramra 7,2 millió forintot fordítanak.

(Forrás: debrecen.hu)