Bemutatkozás

Szervezetünk jogelődje a Szülők a Gyermekekért, Egymásért közhasznú egyesület 1996-ban jött létre a szülők helyi önszerveződésének eredményeként abból a célból, hogy hozzájáruljon a szülők, családok pedagógiai tájékozottságának szélesítéséhez. Az egyesület sokoldalú kapcsolatot alakított ki a városban, megyében, régióban működő más civil szervezetekkel és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Közérdeklődésre számot tartó rendezvényeivel érzékelhető módon növelni tudta ismertségét. A szervezet aktív kapcsolatot alakított ki a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattal illetőleg annak háttér intézményeivel. Az egyesület szakmai munkája során azon programok kapnak prioritást, amelyek segítséget nyújthatnak a szülőknek gyermekeiket érintő problémáik (így például a pályaválasztás, a felvételi vizsga, az érettségi) megoldásában. Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy fórumot biztosítsunk jelentős közérdeklődésre számot tartó előadásoknak. Így több olyan programot is rendezünk, amelyek az előző években már bizonyították létjogosultságukat. Megrendezésre kerül az immár hagyományosnak számító pályaválasztási és beiskolázási műhelybeszélgetés, ahol közoktatási szakemberek, iskolaigazgatók, pályaválasztási felelős pedagógusok, a megyei szülői egyesületek képviselői és a szülők cserélhették ki a nyolcadik osztályosok továbbtanulásával összefüggő véleményeket. A pályaválasztási tanácsadással egybekötött beiskolázási fórumon az érettségi és a felvételi vizsgák tapasztalatait szülői szemmel értékelő megbeszélésekre is lehetőség nyílik. Az egyesület rendszeres tanácsadást, fogadóórát tart szülőknek, szülőszervezeti és iskolaszéki vezetőknek oktatással, neveléssel, családvédelemmel kapcsolatos; illetve jogi, pénzügyi, kérdésekben.

Az egyesület 2012-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2015-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma stratégiai partnere.

Szervezetünk 2012. május 24-e óta birtokolja a Hajdú–Bihar Megyei Civil Információs Centrum címet, melynek keretében ingyenes tanácsadásokkal segíti a Hajdú-Bihar Megyei civil szervezetek munkáját.