Elektori rendszerrel kapcsolatos kérdések

Kik jelölhetnek elektorokat?

A civil jelöltállításban elektori jelentkezést kizárólag civil szervezetek nyújthatnak be. Olyan országos és területi hatókörű alapítványok és egyesületek állíthatnak a jelöltállításban képviseletükre jogosult elektort, a melyek regisztrálnak az EPER-ben, és az EPER-ben beadják az ehhez szükséges az elektori jelentkezést és a Felhívásban megjelölt dokumentumokat.

Az elektornak a jelentkezést benyújtó civil szervezet képviselőjének, vagy  tagjának kell-e lennie?

A jelöltállításban nem feltétel, hogy az elektor a jelentkezést benyújtó civil szervezet tagja legyen.

Az elektor személye lehet -e ugyanaz, mint a tanácstagjelölt és/vagy a kollégiumi tagjelölt személye?

Igen, az elektor személye lehet ugyanaz, mint a tanácstagjelölt és/vagy a kollégiumi tagjelölt személye.

Egy személy több szervezet képviseletében eljárhat-e elektorként az elektori gyűlésen?

Nem, egy személy egy választási eljárásban csak egy szervezet képviseletében járhat el elektorként.

Kötelező jelölni tanácstagot vagy kollégiumi tagot?

A jelöltállítás során a NEA Tanácsa tagjának és/vagy NEA Kollégiuma tagjának jelölés nem feltétel, lehetőség. Amennyiben jelölés történik az életrajz feltöltése és a Nyilatkozat megfelelő helyen való aláírása, az aláírt dokumentum feltöltése érvényességi feltétel.

Amennyiben az elektori gyűlés időpontjáról szóló hirdetmény megjelenését követően kiderül, hogy az elektor nem tud részt venni a megadott napon a gyűlésen, van lehetőség elektor-cserére?

Az EPER-ben a jelentkezés véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok módosítására, így elektor-cserére nincs lehetőség!

Amennyiben az elektor nem tud részt venni a megadott napon a gyűlésen, van-e lehetőség meghatalmazással más személyt küldeni?

A gyűlésen a visszaigazoltan bejelentkezett elektor személyesen vehet csak részt, az elektor helyettesítésére nincs lehetőség!

A bírósági kivonatot és az önéletrajzot lehet-e postán küldeni?

Nem, a bírósági kivonatot és az életrajzot kizárólag elektronikusan, az EPER/Elektori jelentkezés/Elektori gyűlés oldalán lehet érvényesen feltölteni.

Ha a bírósági kivonatot és/vagy az önéletrajzot a Dokumentum-beküldő menüpontban csatolta a szervezet, ez formai hibának minősül?

Igen, de hiánypótlás keretében felcsatolható a megfelelő helyre (EPER/Elektori jelentkezés/Elektori gyűlés). A hiánypótlás teljesítésére kizárólag a jelentkezési határidőn belül van lehetőség!

Kivonat helyett benyújtható-e a korábbi Végzés?

Nem, mert a Végzés nem tartalmazza a szervezet minden hatályos adatát (kivéve a bejegyző végzés, de az nem 30 napon belüli). Kizárólag 30 napnál nem régebbi, a hatályos adatokat tartalmazó kivonat fogadható el!

Hol kell felcsatolni a kinyomtatott, aláírt adatlapot?

Az EPER/Dokumentum-beküldő menüpontban.

Ha a szervezet adatai változtak, az EPER/Elektori jelentkezés oldalán módosíthatóak-e a szervezet adatai?

Az EPER/Elektori jelentkezés oldalán nem módosíthatóak a szervezet adatai, mert azokat a regisztráció során megadott adatokból veszi át automatikusan a rendszer. A szervezet adatai az EPER/Saját adatok menüpontjában, az oldal alján látható “Adatmódosítás” funkcióra kattintva módosíthatóak, majd mentést követően a “Reg.nyilatkozat” menüpontból új regisztrációs nyilatkozat nyomtatása és beküldése szükséges!

Ha a szervezet tevékenységei alapján több elektori gyűlésen is részt vehetne, mi alapján jelölje meg, hogy melyik gyűlésen kíván részt venni az általa képviselt elektor?

A szervezet a létesítő okiratában feltüntetett, több gyűlésben is megfeleltethető célok esetében az  alaptevékenységének tekintett alapján választhat, azaz amely szerinti elektori gyűlésben kíván jelentkezni és elektort küldeni.Csak egy elektori gyűlés és értelemszerűen csak egy kollégiumi tag jelölése lehet érvényes.

Lesz-e lehetőség hiánypótlásra?

Amennyiben a szervezet jogi státusza és működési szintje nem megfelelő, ezekben az esetekben a jelentkezés érvénytelen; ha a jogi státusz és a működési szint megfelelő, akkor a jelentkezési határidőn belül egyszeri alkalommal, 5 napos határidővel lesz lehetőség hiánypótlásra.

Hogyan küldi ki az Alapkezelő a hiánypótlási felszólítást?

Kizárólag elektronikus úton, a megadott e-mail címre és az EPER/Üzenetek menüpontjában küldjük ki a hiánypótlási felszólítást.

A hiánypótlási határidő a levél kézhezvételétől vagy a kiküldéstől számít?

Mivel csak elektronikus úton küldjük ki a felszólítást, így a hiánypótlási határidő a levél kiküldésétől értendő.

Hol és mikor lesz közzétéve az elektori gyűlés helye és időpontja?

Az elektori gyűlést a miniszter hívja össze, a gyűlés  kezdő és záró időpontját a hivatalos honlapon (http://civil.kormany.hu/) teszi közzé. Az elektori gyűlés helyszínei a Kormányablakok lesznek.

Az elektorok kapnak-e értesítést a gyűlés időpontjáról?

Igen, elektronikus értesítést küldünk a megadott e-mail címre és az EPER/Üzenetek menüpontjában.

Az elektori gyűlés szimpátia-szavazása és a választás egy napon lesz?

Nem, a szimpátiaszavazás és a választás lebonyolítása két külön naptári napon történik.

Ha a civil szervezet nincs regisztrálva az EPER-ben, hogyan tudja beadni az elektori jelentkezést?

Az elektori jelentkezést kizárólag az EPER-ben lehet beadni, ezért kötelező a jelentkezést megelőző regisztráció.

Hol találok segédletet a regisztráláshoz és a jelentkezéshez?

A http://civil.kormany.hu oldalon található “Útmutató az EPER-ben még nem regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez” dokumentumban.