Számviteli kérdések

Melyek a legfontosabb azonnali teendői a civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak?

Minden év május 31-ig letétbe kell helyezni – a régi szabályok szerint elkészített – számviteli beszámolót.

2012. január 1-jétől minden civil szervezet mérlegforduló napja december 31., valamint minden közhasznú szervezetnek kettős könyvvitelt kell vezetnie.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=Z0FmlhbEoDE&feature=player_embedded

Abban az esetben, ha a működési költség a közhasznú  tevékenységhez (pl. természeti értékek őrzése során, vagy lakossági tanácsadás, tanuló ifjúság részére szervezett programok során telefonköltségek keletkeznek) kapcsolódóan keletkezik, akkor azt működési, vagy közhasznú tevékenységhez kell elszámolni?

A működési költségek a szűken vett szervezet fenntartásának költségeit jelentik. Ha a működési jellegű költség közvetlenül az alapcél szerinti tevékenységek (így a közhasznú tevékenységek is) megvalósulását szolgálják, oda kell elszámolni. Abban az esetben, ha a költség nem rendelhető egyértelműen az alapcél szerinti (közhasznú), vagy a gazdasági-vállalkozási tevékenységhez, a tevékenységtípusok bevételei arányában kell megosztani a költséget.

A közhasznú szervezet akkor is köteles kettős könyvvezetésre, ha nem folytat gazdasági-vállalkozási tevékenységet?

A közhasznú jogállású szervezet minden esetben kettős könyvvezetést köteles alkalmazni.

A Civil tv. 27.§ (2) bekezdése alapján a kettős könyvvitelt csak könyvelő végezheti számla ellenében, vagy a közhasznú szervezet is végezheti magának a könyvelést? A kettős könyvvitelt csak szakképzett könyvelő, vagy bárki végezheti, aki elsajátítja annak módját?

Sem az egyszeres, sem a kettős könyvvitelnél nem kötelező jogszabály szerint könyvelő alkalmazása. Nincs akadálya annak, ha a szervezet saját emberi erőforrással intézi a könyvelését. Jogszabályi feltételei a könyvelői szolgáltatás nyújtásának vannak, amikor egy szervezet (gazdasági társaság, vállalkozó, stb.) egy másik jogi vagy természetes személynek nyújt számviteli szolgáltatást.

A Civil tv.  29. § követelményeit lehet-e teljesíteni az eddigi T.1715/B-AB nyomtatvány kitöltésével és a törvényben részletezett közhasznúsági és kiegészítő mellékletekkel?

A 2012. évben, az előző évről szóló közhasznúsági jelentést még a korábbi szabályoknak megfelelően kell elkészíteni, papír alapon lehet letétbe helyezni.  A 2013. évtől már az új, elektronikus űrlapon kell a közhasznúsági mellékletet elkészíteni és a bíróságnak – letétbe helyezésre és nyilvánosságra hozásra – megküldeni.

A Civil tv. 30.§ (1) pontban szereplő „kötelező könyvvizsgálat” mikor kötelező?

Könyvvizsgálat akkor kötelező, ha a civil szervezet

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele meghaladta a 300 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta az 50 főt. [A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 155. § (3)]

Hova kell besorolni a civil szervezettől másik civil szervezetnek juttatott támogatást?

Ha támogatásról van szó, azt úgy kell tekinteni, mint bármilyen más, a magánszférából érkező támogatást. Ezt a törvény egységesen adományként kezeli.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=J9SkptQ5Lqs&feature=player_embedded

Adhat-e önkormányzat nem közhasznú szervezetnek támogatást, és milyen formában?

Igen, ebben a tekintetben nincsen változás a törvényben.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=Y6bdcH18lE8&feature=player_embedded

Milyen támogatást kaphat a közhasznú szervezet, és milyet a többi szervezet? Mi az, amit csak egy közhasznú szervezet kaphat az államtól, önkormányzattól, és mi az, ami a többiekre is vonatkozik?

A Civil törvény ebben a kérdésben nem korlátozza a támogatókat: minden civil szervezet kaphat az önkormányzattól, államtól működési és programtámogatást is. A központi költségvetésből ugyanakkor működési támogatás civil szervezet részére csak a Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtható.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=b-NBfP3T7Mg&feature=player_embedded

Költségvetési támogatásnak számít-e egy nemzetközi szervezettől érkező támogatás?

Igen, ha az Európai Uniótól származik, mivel az EU forrásai a tagállamok befizetéseiből származnak, illetve más államoktól is érkeznek támogatások.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=Km2X57m9kEc&feature=player_embedded

Alapszabályunk kimondja “céljaink elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathatunk”. Ez hogyan működhet? Lakossági használt ruha adományokból havonta általában egy alkalommal ruhabörzét rendezünk, majd a befolyt összeget adományként továbbítjuk a Rászorultak Alapítványának. Ezt a tevékenységet folytathatjuk-e tovább, illetőleg van-e lehetőség arra, hogy az ebből befolyt összeget, ha a szükség úgy hozza, saját egyesületünk kiadásaira (pl. klubhelyiségünk közüzemi díjának kifizetésére) fordítsuk?

A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összes bevétel 60 %-át, valamint nem veszélyeztetheti a szervezet céljának elérését. Amennyiben ezt a mértéket a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel mégis meghaladja, az adóhatóság felhívja erre a törvényességi ellenőrzésért felelős ügyészséget. Az ügyészség – saját megítélése alapján – eljárást indíthat, amelynek keretében megvizsgálja, és szükség esetén felszólítja az egyesületet a törvénybe ütköző állapot megváltoztatására. Az egyesület által végzett gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele felhasználható.