Közhasznúsággal kapcsolatos kérdések

A közhasznú szervezet minden tevékenysége közhasznúnak számít-e, vagy lehetnek alapcél szerinti tevékenységei is?

Az alapcél szerinti tevékenység a létesítő okiratban meghatározott, a szervezet célja elérése érdekében végzett tevékenység [Civil tv. 17. § (3) bek.]. A közcélú tevékenység az alapcélok között egy szűkebb kategóriát jelent, azok a tevékenységek, melyeket a szervezet egy tágabb közösség érdekében végez [Civil tv. 2. § 16. pont]. A közhasznú tevékenység az alapcélok között egy szintén szűkebb, speciális kategóriát jelent, amely konkrét közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Milyen előnyökkel jár a közhasznúság a 2012. évtől kezdődően?

Többek között a támogató gazdasági társaság társasági adókedvezményben részesül. A támogatás mértékének 20 %-ával, tartós adományozási szerződés esetén további 20 %-ával csökkenti a társasági adó alapját. [A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény]

Mit jelent az “új fajta” közhasznúság az új civil törvény szerint?

A Civil törvény nem preferál tevékenységeket, hanem minden olyan tevékenységet közhasznúnak tekint, amit valamilyen jogszabály közfeladatként definiál.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=Qf-IMVCst18&feature=player_embedded

Hol járhat utána egy szervezet annak, hogy mik a közfeladatok?

A közfeladatok meghatározásához elegendő a fontosabb ágazati törvényeket figyelembe venni és nyomon követni.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=7EMsf_MOfCE&feature=player_embedded

A közfeladat közvetve való elősegítése mit jelent?

Közvetve történő elősegítés minden olyan tevékenység, ami segíti a közfeladatok hatékony megvalósulását.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=eB6obef35lc&feature=player_embedded

Minek és hogyan kell szerepelnie a létesítő okiratban a közfeladat vállalására vonatkozóan? Szó szerint kell a megfelelő törvényből idézni, vagy elég utalni arra, hogy a közfeladat elvégzésében közvetlenül vagy közvetve részt kíván venni a civil szervezet?

A létesítő okiratban szükséges:

jogszabályi hivatkozás amely tartalmazza a közfeladatot,

a közfeladat pontos megjelölése, továbbá

annak leírása, hogy az adott közfeladat ellátásában közvetlenül vagy közvetve, konkrétan milyen módon működik közre.

A közhasznúsági mellékletből kiderül, hogy a szervezet hogyan végzi el a közfeladatot.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=yu-F4QEroaI&feature=player_embedded

A 2011-ben közhasznú nonprofit gazdasági társaságok maradhatnak-e közhasznúak 2012-ben is?

Igen, a 2011 végén közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek jogállása automatikusan közhasznú jogállásra változik. A nonprofit gazdasági társaságoknak továbbra is lehetősége van a közhasznú státus elnyerésére. Legkésőbb 2014. május 31-ig a Civil törvény 32. §-a szerinti feltételeknek is kell megfelelniük a státus megtartásához.

Meddig tekinthető közhasznúnak az a szervezet, amely az új előírásoknak nem felel meg?

Az új szabályoknak való megfelelés 2014. május 31-ig kell hogy megtörténjen.

Bővebben:

http://www.youtube.com/watch?v=BhdmcNkUTlw&feature=player_embedded

Változtak-e a közhasznú szervezetek szolgáltatásait igénybe vevőkre vonatkozó kedvezmények?

A kedvezmények vonatkozásában egyetlen egy változás áll be: a kiemelkedően közhasznú kategória megszűnésével a közhasznú szervezetek is igénybe vehetik mindazokat a kedvezményeket, amelyek korábban csak a kiemelkedően közhasznú szervezetekre vonatkoztak.

http://www.youtube.com/watch?v=rHPqpMegWIE&feature=player_embedded