Megjelentek a Roma nemzetiségi támogatások

Megjelentek a Roma nemzetiségi támogatások. A támogatási kérelmeket négy kategóriában lehet igényelni:

 1. nyílt pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására;
 2. nyílt pályázat roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására;
 3. nyílt pályázat roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzése 2019. évi költségvetési támogatására;
 4. nyílt pályázat nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.

  A programok célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

  Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 94/2018. (V.22.) Kormányrendelet értelmében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a roma nemzetiség pályázatait kezeli.

  A nem roma nemzetiségi pályázatok a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz lettek áthelyezve.

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. november 26. 23:59 ÓRA

  A pályázatról az alábbi linken tájékozódhatnak.
  http://emet.gov.hu/hirek/roma_nemzetisegi_tamogatasok/ [1]

  A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével levélben, vagy a Támogatáskezelő honlapján pályázati kategóriánkként közzétett elérhetőségeken lehet feltenni.

  (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok1/ [2])

  A roma nemzetiség támogatásaival kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai adnak felvilágosítást:
  e-mailben: nemzetiseg@emet.gov.hu
  telefonon: 06-1-550-2810