Borbély Ádám összes bejegyzése

A tegnapi nap folyamán megrendezésre került a NEA Információs Tájékoztató Napunk a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum szervezésében.

A rendezvényen Janzsó Ádám – a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a NEA-18-SZ pályázati forrásokról, pályázat menetéről, valamint gyakorlati tippeket és tanácsokat adott a sikeres pályázat érdekében. Továbbá az eseményen Borbély Ádám – a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” című projekt projektmenedzsere is bemutatta ezen projektet.

A NEA Információs Tájékoztató Napon jelnyelvi tolmács volt.

A rendezvényről készült fényképek itt tekinthetőek meg:

DSCN1316DSCN1320DSCN1331DSCN1323DSCN1329DSCN1336DSCN1337DSCN1381DSCN1394DSCN1427

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.
Forrás: Birosag.hu

Egyesületünk immár harmadik éve szervezte meg a “Civil Piknik” elnevezésű rendezvényét. Az esemény célja, hogy a városban működő civil szervezetek élő kapcsolatot tudjanak kialakítani egymással. A “Piknik”  során biztosítottuk számukra, hogy egymás munkáját jobban megismerhessék, amelynek az eredményeként újabb együttműködések kialakítására is lehetőség nyílik.

A rendezvény helyszíne megfelelő légkört biztosított fent tervezett célunk megvalósulására. A kellemes hangulathoz hozzájárultak a kötetlen beszélgetések, valamint egy közös ebéd elfogyasztása is.

A szervezetek képviselői valamennyien köszönetüket fejezték ki egyesületünk felé és egyértelműen kinyilvánították, miszerint valóban szükség van az ilyen partnerséget, kapcsolat és közösségépítést megcélozó rendezvényekre.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Új Egészség Alapítványnak és a HumánHáló-nak a szervezésben és lebonyolításban való aktív részvételt!

DSCN0726 DSCN0732 DSCN0742 DSCN0744

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján az egyesület és az alapítvány is beletartozik. Ennélfogva a civil szervezeteknek mindenképpen szükséges az úgynevezett Cégkapun regisztrálniuk magukat, mivel 2018. január 1-jétől kezdődően mind a kapcsolattartás, mind a hivatalos dokumentumok megküldése ezen a felületen keresztül történik. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megjelent a Civil Információs Portál felületén.

A Cégkapu felületén való regisztráció végső határideje 2017. december 31-én jár le, amelyet addig a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html oldalon tehetnek meg. Amennyiben kérdés merülne fel a regisztrációval kapcsolatosan, a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy az ekozig@1818.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.”

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” című pályázati kiírása.
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot.
Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.

Egyesületünk, a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Gyermeknevelés, -gondozás” címmel workshopot tart 2017.06.21-én az EFOP-1.2.1-15-2016-00681 számú projekt keretein belül.

Program:

 1. Bemutatkozás (előadó, hallgatók )
 2.  Az egészséges életmód elméleti áttekintése a gyermek szükségleteit szem előtt tartva
 3.  Loui élete – egészséges életmódja (kisfilm megtekintés)
 4.  Beszélgetés a látottakról (kérdések, gondolatok megfogalmazása).

SZÜNET

 1. Játék – csapatépítő játék az egészséges élet egyik elengedhetetlen kelléke: Székfoglaló
 2.  A helyes étkezés és mozgás mint az egészséges életmód alapjai, a gyermek szervezetének egészséges működéséhez fontos tevékenységek
 3.  Játék a nevekkel
 4. Az egészséges élethez szükséges pozitív szemlélet alakítása (100 szó a gyermek pozitív megerősítésére).

SZÜNET

 1. A mozgás mint az egészséges életforma egyik elengedhetetlen pillére
 2.  Mozgásötletek.
 3.  Receptötletek
 4. Kötetlen beszélgetés, kérdés, egyéni vélemények meghallgatása.

A meghívó IDE kattintva érhető el, kérjük részvételi szándékukat jelezzék a hbmcic@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620/220-2921-es telefonszámon.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni.

A beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet, az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), egyéb esetben papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (OBH)- 1363 Budapest, Pf.24. – részére, vagy személyesen is leadhatja az OBH Országos Nyilvántartási Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Bp., Szalay u. 16.).

A beszámolók gyors és hatékony feldolgozása és az ügytorlódás elkerülése érdekében kérjük, hogy a beküldésnek csak egyik útját szíveskedjenek választani.

Az Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélfogadási ideje, telefonon és személyesen:

Hétfő-Csütörtök: 9.00-16.00 óra
Péntek: 9.00-13.00 óra

Telefon:
+36-1/354-4165
+36-1/354-4115
+36-1/354-4295

Ebben az időszakban a telefonhívások száma is megnövekszik. Amennyiben munkatársaink a leterhelt telefonvonalak miatt nem elérhetőek, kérjük, hogy kérdéseiket a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen tegyék fel, minden esetben választ fogunk adni.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy az OBH frissítette a már meglévő nyomtatványokat a korábbi évekre vonatkozó beszámolók benyújtásának megkönnyítése érdekében, valamint bővítette az alábbi nyomtatványverziókkal, hogy ezzel is segítséget nyújtson a civil szervezetek számára.

Az új nyomtatványok ezen az oldalon érhetőek el.Kérjük, hogy a problémamentes feldolgozás érdekében, amennyiben a beszámolót postai úton kívánják előterjeszteni, úgy a P jelzésű nyomtatványokat szíveskedjenek kitölteni!

Forrás: https://goo.gl/VFMCQs

 

2017. március 17. 9:00
DMJV
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:


KULTURÁLIS ALAP

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban:

 1. Művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tudományos programok támogatása
 2. Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének támogatása.
Pályázók köre: a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészek,  alkotóművészek, tudományos kutatók, művészeti csoportok, a városban működő kulturális intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok.


CIVIL ALAP

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban:

 1. Hagyományőrző, értékteremtő, valamint városrészi rendezvények, programok támogatása
 2. Kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok támogatása (a kisebbségi kultúrák megismertetése a többségi társadalom tagjaival népszerűsítő rendezvények keretei között)
 3. Civil együttműködések támogatása, amely a szervezetek közötti kooperatív – egyeztető – együttműködő tevékenységekre irányulnak (fórumok, találkozók, képzések, kerekasztal tárgyalások szervezése, rendszeresen megjelenő közösségi, információs kiadvány megjelentetése)
 4. Városrészekben működő kis közösségek, helyi aktivitások működési támogatása.
Pályázók köre: debreceni székhelyű civil szervezetek (egyesület, alapítvány), egyházi szervezetek.

IFJÚSÁGI  ALAP
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban:

 1. Debreceni fiatalok identitását erősítő programok, melyek keretében megvalósul a közösségi identitás erősítése, valamint a kulturális és környezeti örökség megőrzése
 2.  A helyi ifjúságon belüli kohézió kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő párbeszédet elősegítő programok
 3. A kreativitás, innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok
 4. A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását segítő programok.
Pályázók köre: Debrecen város ifjúsági életében résztvevő civil szervezetek (egyesület, alapítvány), egyházi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok).

SPORTFELADATOK
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban:

 1. Szabadidősport (kiemelkedő szabadidős és egészségkárosultak részére rendezett  sportrendezvények szervezésére és azokon való részvételre, sportszervezetek működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak, engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatására)
 2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása (kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak, engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) támogatására)

Pályázók köre: Debrecen város sportéletében résztvevő civil szervezet (egyesület, alapítvány), gazdasági társaság, köznevelési intézmény.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. április 18. 16.00 óra.

A pályázati felhívás letölthető  innen, valamint a http://civilek.debrecen.hu honlapról.

Pályázni csak online, a http://civilek.debrecen.hu portálon lehet. Azon szervezetek amelyek eddig nem regisztráltak a honlapon, csak a ‘Regisztráció’ főmenüben végrehajtott online regisztrációt követően tudják feltölteni pályázataikat.

A pályázatok online kitöltésével kapcsolatos informatikai kérdésekben a T-soft Mérnökiroda Kft. (tel: 30/218-9103), a pályázatok feltöltésében a Civil Információs Centrum (4025 Debrecen, Simonffy u. 21.), a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem tér 19., tel: 502-470), a Debreceni Művelődési Központ (4024, Debrecen, Kossuth u. 1.) továbbá a Kulturális Osztály (tel: 517-705, 517-707)  nyújt segítséget.

A pályázat online beadáshoz kérjük, használja az itt letölthető segédletet:
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Forrás: http://civilek.debrecen.hu/debrecen/civil-portal/hirek

Az elmúlt napokban több megkeresés érkezett Egyesületünkhöz az EPER rendszer elérésének nehézségei miatt. Az elszámolási időszak közeledtével sokak számára fontos lehet a kérdés, ezért megkérdeztük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt, akik az alábbi választ adták:

Az EPER Rendszert Internet Explorerre és Mozilla Firefox – böngészőkre optimalizálták. Jelenleg az oldal tanúsítványai elfogadásra várnak így az Explorerben az egyszerűbb a munka.
Amennyiben ott hibát tapasztalna a következő lépésekkel lehet kiküszöbölni. Internet Explorer esetén, írja be a webhely címét majd kattintson a menüsorban az „eszközökre”:
unnamed
Majd ott a „kompatibilitási nézet beállításai” – gombra kattintson:
2
Majd a „hozzáadás” – gombra:
3

Végül „bezárás” – gomb.
Mindezek után megjelenik az oldal.

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-ével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai. Az egyesület nyilvántartásba vételénél az alapszabály kötelező tartalmi elemei szűkítésre kerültek akként, hogy 2017. január 1. napjától elegendő az alapszabályban rögzíteni a jogi személyek általános részében rögzített feltételeket, nevezetesen: a jogi személy nevét, székhelyét, célját, vagy fő tevékenységét, a jogi személyt létesítő személyt vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és az első vezető tisztségviselőket, azonban egyesület létrejöttéhez a módosítás értelmében nem kell a továbbiakban vagyoni hozzájárulást teljesíteni.

A módosítással beépítésre kerültek a közgyűlés összehívásának és napirendjének, valamint a napirend kiegészítésének részletszabályai, a közgyűlési meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei és jelentős részben leszűkült a közgyűlés kötelező hatásköreire vonatkozó eddigi rendelkezés is.

2017. január 1-jét követően a szervezeteknek az első létesítő okirat módosításával együtt keletkezik csak kötelezettsége a létesítő okiratok felülvizsgálatára és a Ptk. új rendelkezéseihez igazítására. Az új jogszabály tehát a módosítási kötelezettség tekintetében külön véghatáridőt – az eddigi szabályozással ellentétben – nem fogalmaz meg (Ptké). Fontos azonban, hogy azon szervezeteknek, amelyek a korábbi szabályok szerint már a 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. alapján működnek (tehát már módosították létesítő okirataikat a törvény rendelkezéseinek megfelelően), nem kell a most 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. szabályai okán újra módosítaniuk létesítő okiratukat. Ezen szervezetek esetében is irányadó azonban az a fenti szabály, mely szerint a jövőben az első létesítő okirat módosításkor kötelesek azt felülvizsgálni és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. új szabályainak megfelelően.

Az anyagi szabályozások mellett 2017. március 1. napjával jelentős eljárásjogi változások is hatályba léptek ( Ectv., Cnytv.). Bővült az egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési kérelmet benyújtható szervezetek száma, valamint az eljárásban használható mintaokiratok fajtája. Az egyesületek és az alapítványok mellett, már a sportegyesületek is mintaokirat használatával egyszerűsített elektronikus eljárásban kérhetik nyilvántartásba vételüket, illetve mintaokirat kitöltésével terjeszthetnek elő változásbejegyzés iránti kérelmet.

Az Igazságügyi Minisztérium önálló rendeletben határozza meg a civil nyilvántartásban használható mintaokiratok tartalmát. Bevezetésre került a törvény erejénél fogva történő bejegyzés jogintézménye.

A módosítás hatályba lépését követően, egyszerűsített nyilvántartásba vétel illetve változásbejegyzés esetén, amennyiben a bíróság a törvény által előírt 15 napos határidőn (és az azt követő 30 napos póthatáridőn) belül nem hoz érdemi döntést (bejegyzi a szervezetet vagy elutasítja a kérelmet), akkor a 45. napot követő munkanapon a törvény erejénél fogva bejegyzésre kerül a kérelemben foglalt adat. Ezen felül módosultak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok is. A civil nyilvántartáshoz kapcsolódóan a törvényességi felügyelet egy egységes nemperes eljárásként kerül a nyilvántartó bíróság hatáskörébe.

Megszűnt az alapítványok, egyesületek, sportegyesületek nyilvántartásba vételi, illetve változásbejegyzési eljárásában a bejegyző végzéssel, valamint közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét elrendelő végzéssel szembeni fellebbezési jog. Az említett szervezetek esetén ezen végzéseket is közzé kell tenni az OBH által vezetett Országos Névjegyzékben. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében továbbfejlesztésre került a közzétételi felületet egy új, felhasználóbarát kereső funkcióval, melynek segítségével az Országos Névjegyzékben konkrét közzétételi eseményre és annak adataira is lehetővé vált szűrést alkalmazni.

A www.birosag.hu oldalon, a CIVIL SZERVEZETEK menüpontban valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetet érintő változással kapcsolatban részletes tájékoztatók, kitöltési útmutatók, segédanyagok is elhelyezésre kerültek.

forrás: https://goo.gl/Wnbwpe