CIC összes bejegyzése

Összhangban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (rövidítve: Pmt.), felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének ismételten nyilatkoznia kell a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.

A civil szervezet bankszámláját vezető pénzintézet a nyilatkozat elmulasztása esetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak és ügyleteinek teljesítését, azaz akár támogatási pénzek felhasználásától, vagy Szja 1%-kal kapcsolatos tranzakcióktól is eleshet a szervezet.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatok megtételére 2019. június 26-ig van lehetőség.

Mivel a nyilatkozattétel formája pénzintézettől függően eltérhet, kérjük, hogy szíveskedjenek erről a számlavezető fiókban tájékozódni.

Debrecen – Várják a pályázatokat a megyei önkormányzat ösztöndíjprogramjában.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló „Maradj Hajdú-Biharban” program célja, hogy a fiatalokat helyben maradásra ösztönözze.

A megye 18 településéről, összesen 50 ezer forintos támogatásra pályázhatnak középiskolások és egyetemisták.

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki:

  • az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázata benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 27. életévét még nem töltötte be,
  • a pályázata benyújtásakor aktív (nem szünetelő) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • akinek a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredménye, a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi félévében legalább a közepes tanulmányi átlagot eléri,
  • a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül,
  • még nem részesült a jelen rendelet szerinti ösztöndíj támogatásban.

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik olyan szakképzettség megszerzése érdekében tanulnak, mely az egyes településeken hiányszakmának minősül. Továbbá előnyt élveznek azok a pályázók is, akik valamilyen közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi társadalom, a helyi közösségek építéséhez.

Az egyösszegű juttatást összesen 400 fiatal kaphatja meg, több konzorciumban. A programban jelenleg szereplő települések a következők:

  • a Komádi és térsége konzorciumban Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas (80 fő),
  • a Nyíradony és térsége konzorciumban Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Vámospércs (160 fő),
  • a Hajdúhadház és térsége konzorciumban Hajdúhadház, Bocskaikert, Létavértes, Téglás, Újléta (160 fő).

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31.

Részletek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a felsorolt települések honlapján olvashatók. A programot a későbbiekben további településekre is kiterjesztik.

(forrás: Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat)

Ezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos mondta Debrecenben április 26-án, a hajdú-bihari polgármestereknek tartott fórumon.

A Magyar falu programról szóló rendezvényen elhangzott, hogy a kormány idén 75 milliárd forintot biztosít 18 támogatási célterületre, amire kistelepülések önkormányzatai és egyházközségek is pályázhatnak. A második 50 milliárd forintos csomagot a mellékutak felújítására lehet fordítani. Gyopáros Alpár hozzátette: a kormány idén döntött a harmadik pillérről is, az úgynevezett falusi csok-ról.

A program csaknem 2900 települést érint.

(forrás: dehir.hu)

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a fővárosi, illetve megyei Civil Információs Centrumok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével sikeresen szervezte meg 2019. április 9-11. között  21 helyszínen  az első Civil Véradást.

Az Országos Vérellátó Szolgálat nyilvántartása szerint országosan 558 fő jelent meg az összes megyeszékhelyen és a fővárosban is megtartott véradásokon.  Örömteli, hogy az országos, illetve helyi kampány eredményeként a befejezett véradások közel negyedét első véradók adták, közülük sokan a fiatal korosztályból kerültek ki.

A Civil Véradás az idei évben hagyományteremtő jelleggel indult el, és a mostani esemény tapasztalatait és jó gyakorlatait felhasználva bízunk benne, hogy az elkövetkező években egyre több civil szervezethez kötődő ember kíván majd véradóként a kezdeményezéshez csatlakozni.

Köszönjük a véradóknak, hogy hozzájárultak életek megmentéséhez, valamint köszönjük a Civil Információs Centrumok és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársainak a közreműködést!

Az első Civil Véradás fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, míg a védnöke Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár volt.

(Forrás: civil.info.hu)

Véradás – életmentés

Egy rendkívül sikeres napról számolhatunk be, ugyanis a Hajdú-Bihar megyei CIC és a Hajdú-Bihar megyei OVSZ által szervezett Civil Véradáson 49 fő jelent meg, akik közül 40 fő tudott vért adni. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves megjelent véradó aktív, segítő szándékú részvételét! Külön öröm számunkra és emelte a nap sikerességét, hogy a megjelentek között 26 első véradót köszönthettünk!

56816007_2080134188770604_1791534518197288960_o56862449_2080079572109399_9050453200364109824_n56920211_2080079562109400_8826821417266839552_o

Támogatások elszámolásával kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához segédlet az EPER nyitóoldaláról a Segédanyagok a pályázatok, beszámolók elkészítéséhez: pontból is letölthető.

A nyertes civil szervezetek az elszámolásukat a vonatkozó kiírásnak és a fenti dokumentumnak megfelelően 2019.04.30-ig nyújthatják be.

A 2018. évi beszámolókhoz dokumentumait  az alábbi címre szükséges beküldeni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(pályázati azonosító száma)
1253 Budapest Pf. 36.

forrás: civil.info.hu

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Országos Vérellátó Szolgálattal, illetve a fővárosi és a megyei Civil Információs Centrumokkal közösen 2019. április 9-11. között megszervezi az első Civil véradást. A rendezvény fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, míg védnöke Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár.

Szervezetünk 2019. április 10-én 9 és 14 óra között vár mindenkit szeretettel a debreceni Ifjúsági Ház Galéria termébe (4025 Debrecen, Simonffy utca 21.).

54728522_2055758497874840_6545438117954846720_n

Ettől az évtől közfoglalkoztatottak alkalmazására is felhasználhatók a civil szervezeteknek kiírt önkormányzati alapok. Ezúttal már több mint 42 millió forint áll rendelkezésre a Civil, Kulturális, Ifjúsági és Sport Alapban.

2019-ben új célokra is pályázhatnak a civil egyesületek a debreceni önkormányzat úgynevezett civil alapjára. Ettől az évtől közfoglalkoztatottak alkalmazását is finanszírozhatják a szervezetek – hangzott el Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület közösségi házában tartott tájékoztatón.

Széles Diána alpolgármester Halápon, a Gyermekekért Közhasznú Egyesület közösségi házában azt mondta, azért változtattak a feltételeken, hogy minél hasznosabban tudjanak segíteni a szervezeteknek.

Folyamatosan követjük a debreceni civil szervezetek igényeit; tavalytól kérésükre már működési költségeiket is finanszírozhatják a civil alapból, idén pedig közfoglalkoztatottak alkalmazására is fordíthatják a megítélt forrást – közölte az alpolgármester.

Széles Diána hozzátette, a debreceni önkormányzat olyan egyesületeket szeretne támogatni, amelyek a közösségért, a debreceniekért dolgoznak.

2018-ban 108 pályázatot támogatott a város, így csaknem 24 millió forintot osztottak szét. Idén a civil, kulturális, és az ifjúsági területekre összesen 38 és fél millió, a sportfeladatokra pedig 5 milliós előirányzat áll rendelkezésre.

A pályázatok beadási határideje április 30. Pályázni online a civilek.debrecen.hu oldalon lehet, ugyanitt érhető el a pályázati kiírás is.

(Forrás: DEHIR)

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek.

A Közalapítvány az alapító szándékát figyelembe véve egyéni ösztöndíjat adományoz az alábbiak szerint: Egy darab IT eszköz. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda, mely által a Közalapítvány hozzájárul a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 22. 14:00 óra

A pályázatot a kuratórium évente egyszer hirdeti meg.

A díjkiosztó ünnepségre 2019. április 11-én kerül sor.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények letölthetőek az alábbi linkekre kattintva:

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Pályázati Felhívása doc

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Pályázati Felhívása PDF

(Forrás: debrecen.hu)

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.című pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak.

Időpontok:

2019. január 28. (hétfő)        10:00 óra
2019. január 28. (hétfő)        14:00 óra
2019. január 29. (kedd)         09:00 óra
2019. január 29. (kedd)         13:00 óra
2019. január 30. (szerda)      09:00 óra

Helyszín:Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Báthory u. 10.  Földszint / Konferencia terem

Program (2019.01.28.) délelőtt):
09:15–09:50
  Érkezés, regisztráció
10:00–10:30 Hivatalos megnyitó
10:35-11:20  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
11:20–12:10  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
12:10–12:45  Kérdések és válaszok

Program (2019.01.29., 01.30.) délelőtt):
08:30–09:00
  Érkezés, regisztráció
09:00-09:50  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
09:50–10:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
10:20–11:00  Kérdések és válaszok

Program (2019.01.28. délután):
13:30-14:00
 Érkezés, regisztráció
14:00-14:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
14:50-15:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
15:20-16:00 Kérdések és válaszok

Program (2019.01.29. délután):
12:30-13:00
 Érkezés, regisztráció
13:00-13:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
13:50-14:20 Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
14:20-15:00 Kérdések és válaszok

A tájékoztató napon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A terem befogadóképessége korlátozott, eszerint kizárólag az előzetesen regisztrált személyek vehetnek részt a rendezvényen.

Kérjük, hogy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, aláírni és kinyomtatott formában magával hozni a rendezvényre.

Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően szíveskedjék áttekinteni az Adatvédelmi tájékozatót.

Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni az alábbi linkeken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével 2019.01.22-én 12:00-16:00 óráig, 2019.01.23-án 8:00-16:00 óráig, 2019.01.24-én 8:00-16:00 óráig és 2019.01.25-én 8:00-10:00 óráig.

Regisztrációs linkek:

Regisztrációs űrlap 2019. január 28. 10:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 28. 14:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 29. 09:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 29. 13:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 30. 09:00 óra