CIC összes bejegyzése

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek.

A Közalapítvány az alapító szándékát figyelembe véve egyéni ösztöndíjat adományoz az alábbiak szerint: Egy darab IT eszköz. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda, mely által a Közalapítvány hozzájárul a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 22. 14:00 óra

A pályázatot a kuratórium évente egyszer hirdeti meg.

A díjkiosztó ünnepségre 2019. április 11-én kerül sor.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények letölthetőek az alábbi linkekre kattintva:

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Pályázati Felhívása doc

Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Pályázati Felhívása PDF

(Forrás: debrecen.hu)

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.című pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak.

Időpontok:

2019. január 28. (hétfő)        10:00 óra
2019. január 28. (hétfő)        14:00 óra
2019. január 29. (kedd)         09:00 óra
2019. január 29. (kedd)         13:00 óra
2019. január 30. (szerda)      09:00 óra

Helyszín:Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Báthory u. 10.  Földszint / Konferencia terem

Program (2019.01.28.) délelőtt):
09:15–09:50
  Érkezés, regisztráció
10:00–10:30 Hivatalos megnyitó
10:35-11:20  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
11:20–12:10  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
12:10–12:45  Kérdések és válaszok

Program (2019.01.29., 01.30.) délelőtt):
08:30–09:00
  Érkezés, regisztráció
09:00-09:50  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
09:50–10:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
10:20–11:00  Kérdések és válaszok

Program (2019.01.28. délután):
13:30-14:00
 Érkezés, regisztráció
14:00-14:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
14:50-15:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
15:20-16:00 Kérdések és válaszok

Program (2019.01.29. délután):
12:30-13:00
 Érkezés, regisztráció
13:00-13:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése.
13:50-14:20 Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatáról és a pályázati felületekről.
14:20-15:00 Kérdések és válaszok

A tájékoztató napon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A terem befogadóképessége korlátozott, eszerint kizárólag az előzetesen regisztrált személyek vehetnek részt a rendezvényen.

Kérjük, hogy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, aláírni és kinyomtatott formában magával hozni a rendezvényre.

Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően szíveskedjék áttekinteni az Adatvédelmi tájékozatót.

Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni az alábbi linkeken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével 2019.01.22-én 12:00-16:00 óráig, 2019.01.23-án 8:00-16:00 óráig, 2019.01.24-én 8:00-16:00 óráig és 2019.01.25-én 8:00-10:00 óráig.

Regisztrációs linkek:

Regisztrációs űrlap 2019. január 28. 10:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 28. 14:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 29. 09:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 29. 13:00 óra

Regisztrációs űrlap 2019. január 30. 09:00 óra

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás révén, illetve szakmai programjainak megvalósításának támogatása.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. január 16. – 2019. február 21. között.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. február 22. és 2019. március 29. között.

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

Tisztelt Partnereink! Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a Nemzeti Együttműködési Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezeli.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elérhetőségeik a következők:

Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
Telefon: +36 1 896 0620
E-mail cím: nea @ bgazrt.hu

Üdvözlettel,
Civilek a Fiatalokért Egyesület – Hajdú-Bihar megyei Civil Információs Centrum

Megjelentek a Roma nemzetiségi támogatások. A támogatási kérelmeket négy kategóriában lehet igényelni:

 1. nyílt pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására;
 2. nyílt pályázat roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására;
 3. nyílt pályázat roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzése 2019. évi költségvetési támogatására;
 4. nyílt pályázat nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.

  A programok célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

  Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 94/2018. (V.22.) Kormányrendelet értelmében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a roma nemzetiség pályázatait kezeli.

  A nem roma nemzetiségi pályázatok a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz lettek áthelyezve.

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. november 26. 23:59 ÓRA

  A pályázatról az alábbi linken tájékozódhatnak.
  http://emet.gov.hu/hirek/roma_nemzetisegi_tamogatasok/ [1]

  A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével levélben, vagy a Támogatáskezelő honlapján pályázati kategóriánkként közzétett elérhetőségeken lehet feltenni.

  (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok1/ [2])

  A roma nemzetiség támogatásaival kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai adnak felvilágosítást:
  e-mailben: nemzetiseg@emet.gov.hu
  telefonon: 06-1-550-2810

Egyesületünk, a Civilek a Fiatalokért Egyesület, mint a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa az országos „CIVIL INFO – NEA 2019” rendezvénysorozat keretében Debrecenben rendezett tájékoztató fórumot. A szimpóziumon a civil szférát érintő jogszabály-változásokról és pályázati lehetőségekről kaphattak értékes információkat a résztvevők.

45517271_1860382737412418_6874938658760163328_n

Dr. Széles Diána Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármester úgy vélte, hogy a hatékony működés érdekében a hasonló tevékenységet folytató civil szervezeteknek érdemes összefogni. Erre példaként említette a debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot és a Karitatív Testületet. Debrecenben több mint 1600 civil szervezet van, és hatékony együttműködés jellemzi a szektort. Jövőre az általuk megpályázható 30 milliós összeget szeretnék megnövelni. – Erős civilek nélkül nem lesz erős Magyarország és erős Debrecen – fogalmazott.

1L2A0685

Bulcsu László a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke kifejtette, hogy a megyében élénk és hatékony civil élet működik. Elmondta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályáztatás útján 5 millió forinttal támogatja évente a civil szervezetek működését és programjaik megvalósítását, melyt a jövőben emelni szeretnének a színvonalas és hatékony civil szektor működése érdekében.

45496818_1860382790745746_493997496184340480_n

Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya főosztályvezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy egyik legfontosabb céljuk a civil szervezetek terhelő adminisztratív terhek csökkentése. Szakmai előadása során beszélt a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak 2019-től bevezetendő egyéb változásairól. Rámutatott arra, hogy a kormányzati törekvéseknek megfelelően a kimondottan kis közösségfejlesztő civil szervezetek pályázati lehetőségeit kívánják egyszerűsíteni a változtatásokkal. Maximum 200 ezer forint támogatáshoz juthatnak a kisebb civil szervezetek az egyszerűsített támogatás rendszerének bevezetésével, melynek során nem lesz kollégiumi bírálat. Az ilyen szervezeteknek néhány feltételnek kell megfelelniük – például, hogy 5 millió forint alatti nem országos, hanem helyi vagy területi szervezet legyen, legalább két teljes éves gazdasági beszámolóval. Jelentős változásként említendő meg, hogy a pályázati kiírások nem decemberben, hanem januárban jelennek meg, melyre jelentős igény mutatkozott a civilszervezetek képviselőinek részéről.

1L2A0794

Egyszerűsítik az adminisztrációt, ennek megfelelően a szakmai és a működési pályázatokat egy kiírás alatt érhetik el a civilszervezetek. A normatív támogatások összegét meg kívánják duplázni. Például, ha egy civil szervezet adományt gyűjt, akkor az így befolyó összeghez pályázat útján további 5 százalékot kaphatott eddig, de, ha a Parlament elfogadja a javaslatot, akkor a kiegészítő normatív támogatás 2019-ben már 10 százalék lesz. A döntésnek kettős célja van, egyrészt így növekszik a civilszervezetek támogatása, másrészt ezek a szervezetek érdekeltebbé válnak az adománygyűjtésbe, tehát a forprofit szférával történő szorosabb együttműködésre.

45487208_1860382887412403_7169608281810272256_n

Furka Ágnes, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának döntéstámogatási referense az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ( EPER) változásairól tartott gyakorlati bemutatót. Az előadásokat követően mindenki számára fontos és hasznos eszmecsere alakult ki, melyen a résztvevő civil szervezetek részéről olyan hasznos kérdések, észrevételek és javaslatok hangzottak el, melyek a jövőben mindenképp építik és csiszolják a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) intézménye során kiírt támogatási kérelmek felhívásait és a projektek gyakorlati megvalósításait.

45576492_1860383057412386_6761149672120647680_n

Ezúton is köszönjük a nagyszámú résztvevőknek az érdeklődést és a részvételt. A jövőben állunk rendelkezésükre, forduljanak hozzánk bizalommal.

A díj elsődleges célja elismerésben részesíteni azokat a személyeket és szervezeteket, akik a különböző szociális területeken áldozatos és példaértékű munkát végeznek.
Az öt kategóriában megfelelő ajánlással bárki jelölhet olyan személyt, akinek munkáját, életpályáját elismerésre méltónak tartja: családokért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális munka, hajléktalanokért végzett szociális munka.

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA
Szervezetek
Társadalmi szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, szövetségek, egyházak, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek), valamint az állam és a közigazgatás szervezetei, melyek fő tevékenysége a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végzett szociális munka.
Egyén
Olyan személy, akik hivatásszerűen, intézményi/szervezeti keretek között a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért karitatív tevékenységeket végez.

3 szervezet, egyenként 2.000.000 Ft díjazással
3 egyén, egyenként 500.000 Ft díjazással

ÉLETMŰDÍJ
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végez vagy végzett évtizedeken át tartó, elhivatott és példaértékű segítő tevékenységet.

1 egyén, 1.000.000 Ft díjazással

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA
Közösségek
Olyan civil szerveződések (formális pl.: egyesületek, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek, vagy nem formális közösségek), akik önszerveződő módon végeznek valamilyen közvetlen segítő munkát a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért, az adott közeg egy-egy aktuális problémájára reagálva, önkéntesek segítségével.
Egyén
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között, és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősért végez önkéntes segítő munkát.

1 közösség, 1.000.000 Ft díjazással
1 egyén, 500.000 Ft díjazással

A jelölési időszak 2018. november 30-ig tart.
A pályázatra jelölés a http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles oldalon elérhető.

Tisztelt Támogatott Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi költségvetési forrásához kapcsolódó pályázati kiírások tekintetében a beérkezett szerződéskötési dokumentációk ellenőrzése, támogatási szerződések támogatói aláírása, támogatói okiratok kibocsátása és a  támogatási összegek kifizetése folyamatosan zajlik, melyhez a korábbiakban bekért dokumentumokon túl újabb dokumentumok megküldése nem indokolt, így a kifizetésekkel kapcsolatban a pályázó szervezeteknek további teendője nincs.

Üdvözlettel,

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázati felhívást tett közzé a 2018. évi „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

A Tehetségbarát Önkormányzat pályázat a Nemzeti Tehetség Program keretében 2018 áprilisában kerül meghirdetésre a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére. A Tehetségbarát Önkormányzat Díj célja, hogy elismerésben részesítse azon önkormányzatokat, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. Célja hozzájárulni a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítéséhez, és támogatni a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását, működésük fenntartását.

A díjra két kategóriában lehet pályázni: (1) községek, városok önkormányzatai; (2) megyei jogú városok önkormányzatai és a főváros területén működő kerületi önkormányzatok.

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtója „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”-ban részesül. A díjazott önkormányzatok rendelkezésére bocsátott összeg mindkét kategória esetében 1 500 000 Ft, amelyet a tehetséggondozást támogató tevékenységekre szükséges fordítani. A díjjal együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” cím birtoklása és egy ezt igazoló, gravírozott réztábla. A nyertesek továbbá kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” logó használatára is.

A Tehetségbarát Önkormányzat Díj pályázat részletei a https://tehetsegunk.hu/TBO/ linken olvashatók, további információk és a jelentkezési felület a www.tehetsegunk.hu oldalon érhetők el.

(Forrás: kormany.hu)

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, és a tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatásra van szükségük. A támogatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az általa létrehozott közalapítvány közreműködésével.

A pályázatok benyújtásának határideje március 23. 14:00 óra.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető ezen a linken.

A legjobb pályázatot benyújtók mobil IT eszközökkel gazdagodhatnak. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, és reményeik szerint hozzájárulhatnak majd a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A pályázatot az alapítvány kuratóriuma évente egyszer hirdeti meg, a díjkiosztó ünnepséget városnapján, április 11-én rendezik majd meg.

(Forrás: debrecen.hu)