Mi az a Civil Információs Centrum?

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.

 

A Civil törvény VIII. fejezete határozza meg a civil információs centrumok kiválasztásának módját, feladatát:

„51. § „(2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek.”

52. § (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:

a) igény esetén közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,

b) elősegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését,

c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,

d) folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,

e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásának megvalósulásáról,

f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára az a)-e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.

(2) A civil információs centrumok kötelesek együttműködni egymással és a szakmai hálózatokkal az (1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében.”

A civil szervezetek számára meghirdetett Civil Információs Centrum cím kiírásra összesen 57 pályázat érkezett a 2012. április 30-i határidőig. A beérkezett pályázatokat a civil szektorban releváns tapasztalattal rendelkező stratégiai partnereket is magában foglaló döntés-előkészítő bizottság értékelte.

A kiválasztott szervezetek a Civil Információs Centrum cím birtokában sokoldalú, gyakorlati segítséget nyújtanak más civil szervezetek számára, emellett szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági és pénzügyi területen, valamint pályázati kérdésekben.

A Civil Információs Centrum hálózata így hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetek könnyebben alkalmazkodhassanak a megújult működési környezethez, az új szabályok megismeréséhez és elsajátításához, valamint a szektoron belüli és szektorközi együttműködés erősítéséhez.

Az eredmény kialakulásában döntő szerepet játszott a szakmai megvalósíthatósági tervek színvonala, illetve a szolgáltatások – az információnyújtás, a tanácsadás – minimumkövetelményeit meghaladó többletvállalások.
A Civil Információs Centrumok létrehozásának az új civil törvényben meghatározott célja a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, és az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó tanácsadás a szabályszerűség fokozottabb biztosítása érdekében. Feladataik közé tartozik továbbá a külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése is.

A nyertes pályázók a 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakban jogosultak a miniszter által adományozott Civil Információs Centrum cím viselésére.

Civil Információs Centrumok:

Bács-Kiskun megye FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület
Baranya megye Nevelők Háza Egyesület
Békés megye CETERA Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Budapest Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Csongrád megye Kurca Vidéke Polgári Egyesület
Fejér megye Echo Innovációs Műhely
Győr-Moson-Sopron megye Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Hajdú-Bihar megye Civilek a Fiatalokért Egyesület
Heves megye Egri Norma Alapítvány
Jász-Nagykun-Szolnok megye CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat
Komárom-Esztergom megye Majki Népfőiskolai Társaság
Nógrád megye A “Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány
Pest megye Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány
Somogy megye Kaposvári Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hierotheosz Egyesület
Tolna megye Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Vas megye Hegypásztor Kör
Veszprém megye A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Zala megye Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület